Kjente norske kunstnere

Kjell Nupen ble født i Kristiansand i 1955, og døde 12.mars 2014. Han var en allsidig kunstner som både jobbet med maleri, grafikk, glass, keramikk, bronse og granitt. Men i all hovedsak var han maler. Verkene hans har blitt stilt ut i mange land, og han gjorde også mange utsmykningsoppdrag, blant annet i kirker. Han fikk sitt gjennombrudd da han var ganske ung, og verkene hans har blitt kjøpt inn av mange viktige kunstinstitusjoner. Nupen arbeidet mye med beslektede tema og fargevalg gjennom karrieren. Han ble spesielt kjent for bruken av den spesielle blåfargen, som av mange blir kalt Nupenblå. Per Ung var en norsk billedhugger og grafiker som døde i 2013. Han ble kjent for sine statuer av kjente personer, som idrettsfolk, politikere og andre berømte personer. Mange av statuene hans står på sentrale steder i Norge. Han ble utnevnt til ridder av 1.klasse av St. Olavs Orden, og ble også utnevnt til kommandør av Republikken Italias fortjenstorden.Nils Aas var en norsk billedhugger fra Inderøy. Han er kjent for statuen av Haakon VII på 7.juni-plassen i Oslo. Han var en allsidig billedhugger, og designet både Inderøys kommunevåpen og flere norske mynter. Mange av verkene hans står utenfor viktige bygninger.Morten Krogvold er en norsk fotograf som er best kjent for sine portretter. Han har deltatt på mange utstillinger med sin portrettkunst, og også hatt egne utstillinger. Han har portrettert mange av Norges aller mest kjente personer, men har også tatt bilder av helt vanlige mennesker.