Spennende kunstneriske yrker

Author: Chesley Hammes

Det finnes mange yrker der ute, og noen av dem krever at man er litt mer kunstnerisk enn andre. Det å være kunstnerisk vil si at man skal kunne være kreativ og tenke litt annerledes enn de fleste andre. Det er å skape noe ut fra sine egne tanker.

Kunstneriske yrker har nok endret seg mye de siste 20 årene, og det som i dag blir sett på som et kunstnerisk yrke, fantes kanskje ikke for 20 år siden. Et yrke som krever at man er kunstnerisk er for eksempel jobb som webdesigner. Som webdesigner jobber man med å lage internettsider og innen det kan man jobbe både med innhold og med design. De fleste som jobber som webdesigner er også utdannet innen programmering. En vanlig prosess som webdesigner er å først jobbe med utkast til designet, så produksjonen, og så er det testing og så er det selve gjennomføringen.Et annet yrke som har vokst mye de siste årene og som også krever at man er kunstnerisk, er spillutvikler. De siste årene har det bare blitt mer og mer populært å spille på nett, og det gjelder spesielt å spille på online casino. I dag kommer det ut nye spill på markedet nesten hver dag og det krever jo mye av spillutviklerne og deres innovasjon og kreativitet.Yrket spillutvikling kan fungere på to ulike måter. Det kan enten være én enkelt person som jobber med å utvikle spill, eller så kan det være et selskap som står bak produksjonen. Prosessen er lik, uavhengig av om den utføres av en enkeltperson eller et selskap. Det starter med spillets design, og går over til produksjonen. Under produksjonen så er det satt opp ulike milepæler som skal settes for å ha delmål på å få visse deler av spillet ferdig. Så er det testing av selve spillet, og til sist kommer sluttutviklingen. Budsjettet for å utvikle et spill kan være alt fra null kroner og opp til flere millioner. Dette kommer an på hva slags spill det er og hvor stort det er. Betalingen kommer som oftest fra en utgiver, som ønsker å gi ut et bestemt spill. Intressert? Les mer om å bli spillutvikler her.