Tekst som kunst

Author: Chesley Hammes

Det er vanlig å dele kunst opp i flere grupper – tekst, bilde, musikk, scenekunst, skulptur og arkitektur. Tekst er den kunstformen vi alle sammen er innom allerede når vi begynner på skolen. De fleste av oss har sikkert skrevet en stil og kanskje ett dikt eller to – i alle fall i norsktimene på skolen.Det er med tekstkunst som med all annen kunst at noen har større talent enn andre når det gjelder det skrevne ord og noen kan velge dette som yrkesvei. Men når kan vi egentlig kalle det vi skriver for kunst? Når går det fra «skriblerier» til kunst?Det er et vanskelig tema, dette med kunst, fordi vi alle har så ulike oppfatninger av hva som egentlig er kunst. For eksempel vil en graffiti på busstasjon, med en klar tekstmelding til samfunnet for øvrig, av noen alltid bli oppfattet som hærverk og av andre igjen bli oppfattet som kunst – og av veldig få bli sett på som et yrke. Da er det adskillig enklere å kalle det for kunst når man tenker på forfattere og diktere, som har fått gitt ut sine tekster mellom to permer, eller de dikterne som har fått satt melodi til sin diktning av kjente visesangere. Ønsker du å lese om kunstneriske yrker kan du gjøre det her.Og kanskje du skulle fått «skribleriene» dine opp av skrivebordsskuffen – det kan jo hende det er kunst og du kan leve av det.